مزايده ها 
  عنوان مزایده :جایگاه سوخت cng بلوار شهدای گمنام و بلوار علی ابن ابیطالب مرحله اول(نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :تجارت
  تاريخ انتشار :96/4/7
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات