مزايده ها 
  عنوان مزایده :واگذاری یک واحد تجاری در بلوار نقدی و یک واحد تجاری در خیابان حافظ (نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :حمایت
  تاريخ انتشار :95/10/22
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات