مزايده ها 
  عنوان مزایده :اجاره 20 عدد اسنوبورد و یک دستگاه تلویزون شهری (مرحله اول-نوبت سوم)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :هدف و اقتصاد
  تاريخ انتشار :95/03/23
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :1
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات