مزايده ها 
  عنوان مزایده :فروش 5 دستگاه اتوبوس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :سازمان اتوبوسرانی شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :هدف و اقتصاد
  تاريخ انتشار :95/03/09
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات