مزايده ها 
  عنوان مزایده :اجاره 20 عدد اسنوبورد در مسیر چهار اره مطهری -پل جهان آراد
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :هدف و اقتصاد
  تاريخ انتشار :94/11/26
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :5
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات