مزايده ها 
  عنوان مزایده :اجاره 3 قطعه زمین جهت احداث کافی شاپ در پارکهای شهر (مرحله اول- نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :هدف و اقتصاد
  تاريخ انتشار :94/09/1
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :3
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات