مزايده ها 
  عنوان مزایده :اجاره 7 قطعه زمین جهت احداث کافی شاپ در پارکهای شهر (مرحله سوم- نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :هدف و اقتصاد
  تاريخ انتشار :94/7/11
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :1
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات