مزايده ها 
  عنوان مزایده :اجاره 7 قطعه زمین جهت احداث کافی شاپ در پارکهای شهر (مرحله دوم- نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزان
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :94/06/11
  شماره صفحه روزنامه :9
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات