مزايده ها 
  عنوان مزایده :اجاره 15 قطعه زمین جهت احداث کافی شاپ در پارکهای شهر (مرحله اول - نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :فن آوران
  تاريخ انتشار :94/04/02
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات