مزايده ها 
  عنوان مزایده :مدیریت محله های و معابر و پارکینگها (مرحله دوم - نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :نسیم خوزستان
  تاريخ انتشار :93/06/08
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :3
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات