مزايده ها 
  عنوان مزایده :واگذاری کشتارگاه صنعتی به مدت 10 سال (مرحله دوم-نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :مردم سالاری
  تاريخ انتشار :93/05/21
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :7
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات