مزايده ها 
  عنوان مزایده :فروش ضایعات انبارهای شهرداری(مرحله 2 نوبت 2)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :توسعه جنوب
  تاريخ انتشار :93/04/25
  آخرين مهلت :93/5/5
  شماره صفحه روزنامه :1
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات