مزايده ها 
  عنوان مزایده :واگذاری کشتارگاه صنعتی به مدت 10 سال
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :مردم سالاری
  تاريخ انتشار :93/04/07
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :1
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات