مزايده ها 
  عنوان مزایده : اجاره یک قطعه زمین به ابعاد 25*30 متر مربع(نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :سازمان فضای سبز شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :توسعه جنوب
  تاريخ انتشار :93/02/06
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :1
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات