مزايده ها 
  عنوان مزایده :رهن و اجاره 2 جایگاه سوخت CNG (مرحله سوم - نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :شرتو
  تاريخ انتشار :92/12/03
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :3
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات