مزايده ها 
  عنوان مزایده :رهن و اجاره تالار پذيرايي (مرحله اول-نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداري خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :صبح کارون
  تاريخ انتشار :92/10/26
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :1
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات