مزايده ها 
  عنوان مزایده :واگذاري تالار پذيرايي به صورت رهن و اجاره
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداري خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :صبح كارون
  تاريخ انتشار :92/10/16
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :1
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات