مزايده ها 
  عنوان مزایده :واگذاری تعدادی ماشین آلات سبک و سنگین فرسوده و اسقاطی (مرحله سوم-نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :فن آوران اطلاعات
  تاريخ انتشار :91/12/5
  آخرين مهلت :91/12/15
  شماره صفحه روزنامه :8
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات