مزايده ها 
  عنوان مزایده :اجاره محل نصب آگهی های تبلیغاتی
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :سازمان فضای سبز شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات