مزايده ها 
  عنوان مزایده :واگذاری تعدادی ماشین آلات سبک و سنگین فرسوده و اسقاطی (مرحله دوم-نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداري خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :هدف و اقتصاد
  تاريخ انتشار :91/10/24
  آخرين مهلت :91/11/8
  شماره صفحه روزنامه :3
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات