واحد انفورماتیک  که یکی از مهمترین واحدهای هر سازمان می باشد در سال 1383 در شهرداری خرمشهر بعنوان واحد جدید بمنظور بکار گیری آخرین متدهای فناوری اطلاعات تاسیس گردید و از آن زمان تا کنون با ایجاد 40 شغل حدید در زمینه اپراتوری و فناوری اطلاعات  ، از اهم فعالیتهای صورت گرفته بشرح ذیل می باشند :

 

 

1- خرید بیش از 150 دستگاه کامپیوتر و چاپگر و لوازم حانبی جهت شهرداری مرکزی و سازمانهای وابسته

2- برگزاری دوره آموزشی ICDL برای 45 نفر از پرسنل شهرداری

3- ایجاد بستر شبکه و اینترنت پرسرعت بی سیم 6MBPS مستقیم (DEDICATED)

4- نصب و راه اندازی سیستم یکپارچه و تحت شبکه حسابداری - خزانه داری و معایرت بانکی - انبارداری و حقوق و دستمزد جهت واحد حسابداری

5- نصب و راه اندازی سیستم برآورد و ریزمتره تحت شبکه جهت واحد نظارت

6- نصب و راه اندازی سیستم حضور و غیاب اثر انگشتی تحت شبکه جهت واحد امور اداری

7- نصب و راه اندازی سیستم آمار پروانه های ساختمانی  - بایگانی فنی - کمسیون ماده 100  جهت واحد فنی و شهرسازی

8- نصب و راه اندازی سیستم بدهکاران و کمسیون ماده77 جهت واحد مطالبات

9- نصب و راه اندازی سیستم عوارض پایانه جهت واحد پایانه هجرت

10-نصب و راه اندازی سیستم پروژه های عمرانی جهت سازمان عمران شهری

11- نصب و راه اندازی سیستم بدهکاران و تقسیط و بایگانی جهت واحد دآمد

12- نصب و راه اندازی سایت و ایمیل اختصاصی شهرداری

13- نصب و راه اندازی سیستم حسابداری تملک دارائی های سرمایه ای جهت واحد ذیحسابی

14- نصب و راه اندازی سیستم حسابداری محاسبات عوارض بار ترافیکی کامینهای خروجی درب اداره بندر 

15- راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری تحت وب 

16- راه اندازی سیستم مکانیزه عوارض خودرو 

17- خرید 2 دستگاه سرور HP G7

 

18- راه اندازی سیستم عوارض پروانه ساخت تحت شبکه

 

17- راه اندازی سیستم عوارض نوسازی  تحت شبکه