آغاز نصب بیش از ۳۰ اِلمان در نقاط مختلف سطح شهر حضور شهردار خرمشهر در مراسم استقبال از پیکرهای مطهر شهدا تغییرات مدیریتی برگزاری جشنواره بزرگ شهر ما توسط روابط عمومی شهرداری خرمشهر آئین کاشت نهال در روز درختکاری با حضور پرشور شهروندان آسفالت نوارهای حفاری بلوار بیت المقدس نخستین نشست مشترک شهردار خرمشهر با سرمایه گذاران و انبوه سازان
زیباسازی منظر شهری
آغاز نصب بیش از ۳۰ اِلمان در نقاط مختلف سطح شهر
تجدید میثاق با آرمان های شهدا
حضور شهردار خرمشهر در مراسم استقبال از پیکرهای مطهر شهدا
تغییرات مدیریتی در شهرداری خرمشهر
تغییرات مدیریتی
با حضور پرشور شهروندان
برگزاری جشنواره بزرگ شهر ما توسط روابط عمومی شهرداری خرمشهر
کاشت نخل و سایر گونه های گیاهی متناسب با اقلیم خرمشهر
آئین کاشت نهال در روز درختکاری با حضور پرشور شهروندان
بهبود وضعیت معابر
آسفالت نوارهای حفاری بلوار بیت المقدس
تسهیل در امر سرمایه گذاری
نخستین نشست مشترک شهردار خرمشهر با سرمایه گذاران و انبوه سازان