صفحه اصلی > درباره شهرداری > چارت سازمانی 

چارت سازمانی


عبدالامیر کمایی
شهردار خرمشهر

 

حمید سلیمانی
سرپرست شهرداری منطقه دو

 

سیدجعفر چنعانی زاده
سرپرست شهرداری منطقه یک

 

ابراهیم مقدسی نژاد
مسئول حراست

 

علی بنی سعید
سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی

مجید موافق زاده
مدیر امور مالی

 

اسماعیل بابایی
معاونت خدمات شهری

صادق گزاز
سرپرست سازمان حمل و نقل

علی مطوری
سرپرست واحد زیباسازی

 

بهمن زرین پور
سرپرست سازمان پارک ها و فضای سبز

 

مجید رحیم پور
مسوول واحد اجرائیات

 

سید عباس آزادگان
مسئول واحد برق و روشنائی

 

حوزه شهردار

فواد نقیبی
مسئول دفتر شهردار

 

سعید خوری زاده
سرپرست سازمان آتش نشانی

 

محمد امین عنبری زاده
معاون عمران شهری

 

علی یالی زاده

سرپرست اداره فرهنگی ، اجتماعی

 

امید کوتیان

معاونت امور زیربنایی ، حمل و نقل و شهرسازی

 

علیرضا عباسی رامهرمزی
مسئول دبیرخانه

 

هادی مبتدی مسئول امور قراردادها

 

محمد حسین باشعیان مسئول واحد طرح و نظارت