صفحه اصلی > درباره شهرداری > چارت سازمانی 

چارت سازمانی


سرپرست شهرداری خرمشهر / فرهاد دربندی نور

 

صالح گداسی
سرپرست شهرداری منطقه 2

 

محمد رضا گله دار نژاد
شهردار منطقه 1

 

عليرضا ابراهيمي
مسئول حراست

 

مسعود کعبی
سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی

مجید موافق زاده
مدیر امور مالی

 

مهدی مطور
معاونت اجرائی

صادق گزاز
سرپرست سازمان حمل و نقل

مصطفی میاح پور
مدیر واحد زیبا سازی

 

ایوب مطور
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز

 

مجید رحیم پور
مسوول واحد اجرائیات

 

سید عباس آزادگان
مسئول واحد برق و روشنائی

 

حوزه شهردار

فواد نقیبی
مسئول دفتر شهردار

 

سعید خوری زاده
سرپرست سازمان آتش نشانی

 

محمد امین عنبری زاده
معاون عمران شهری

 

داود زاد اسکندری

سرپرست اداره فرهنگی ، اجتماعی

 

امید کوتیان

معاونت امور زیربنایی ، حمل و نقل و شهرسازی

 

علیرضا عباسی رامهرمزی
مسئول دبیرخانه

 

هادی مبتدی مسئول امور قراردادها

 

محمد حسین باشعیان مسئول واحد طرح و نظارت