آغاز عملیات اجرایی لکه گیری آسفالت نوارهای حفاری سطح شهر توسط شهرداری خرمشهر خرمشهر در آستانه ولادت حضرت رسول اکرم (ص) توسط شهرداری خرمشهر آذین بندی شد برگزاری دومین مرحله از اجرای طرح ضربتی نظافت و پاکسازی معابر توسط شهرداری خرمشهر  شهرداری خرمشهر با هدف تشویق مردم به واکسن کرونا میز مشاوره بانوان برگزار کرد دیدار و گفت و گوی رئیس شورای شهر خرمشهر با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور آماده سازی بستر خاک بلوارهای شهر جهت کاشت گُل و فرش های گُل توسط شهرداری خرمشهر آغاز عملیات نورپردازی و تامین روشنایی پارک های سطح شهر توسط شهرداری خرمشهر
با هدف بهبود وضعیت معابر
آغاز عملیات اجرایی لکه گیری آسفالت نوارهای حفاری سطح شهر توسط شهرداری خرمشهر
در آستانه ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)
خرمشهر در آستانه ولادت حضرت رسول اکرم (ص) توسط شهرداری خرمشهر آذین بندی شد
بهبود وضعیت تنظیفات سطح شهر
برگزاری دومین مرحله از اجرای طرح ضربتی نظافت و پاکسازی معابر توسط شهرداری خرمشهر
واکسیناسیون عمومی علیه کرونا
شهرداری خرمشهر با هدف تشویق مردم به واکسن کرونا میز مشاوره بانوان برگزار کرد
حل مشکلات بیمه ای کارکنان شهرداری خرمشهر
دیدار و گفت و گوی رئیس شورای شهر خرمشهر با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور
معابر خرمشهر در انتظار کاشت گل
آماده سازی بستر خاک بلوارهای شهر جهت کاشت گُل و فرش های گُل توسط شهرداری خرمشهر
بازگشت روشنایی به پارک های خرمشهر
آغاز عملیات نورپردازی و تامین روشنایی پارک های سطح شهر توسط شهرداری خرمشهر