اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
عبدالحسن قادری نسب مسئول شهرسازی
محمد رضا ملکوتی مسئول انفورماتیک 09167812681-53523544 129
صادق گزاز سرپرست سازمان حمل ونقل 53540262
داود دارابی شهردار خرمشهر 53524117 105
سید عباس آزادگان مسئول واحد برق و روشنائی 53525016
بهمن زرین پور سرپرست سازمان فضای سبز
هادی مبتدی مسنول واحد نوسازی منطقه 1
سید غلامرضا سالاری مسئول درآمدهای عمومی
مجید رحیم پور مسئول واحد اجرائیات 53525016
سعید خوری زاده مدیر عامل سازمان آتش نشانی 53525015
عليرضا ابراهيمي مسئول حراست 53528088 151-152
حسن پور حمزاوی مسئول امور حقوقی

2 3 4