مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه 1 شهرداری مرحله اول-نوبت دوم
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :صاحب قلم
  تاريخ انتشار :98/2/17
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات