مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :فاز دوم ساماندهی و بهسازی ساحل رودخانه اروند در خرمشهر مرحله دوم -نوبت دوم
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه : اطلاعات فن آوران
  تاريخ انتشار :98/2/10
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات