مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :فاز دوم ساماندهی و بهسازی ساحل رودخانه اروند در خرمشهر مرحله دوم -نوبت اول
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :فن آوران اطلاعات
  تاريخ انتشار :98/2/3
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات