مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :پروژه تجهیزات ایستگاه های آتش نشانی خرمشهر مرحله دوم نوبت دوم
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :قلم امروز
  تاريخ انتشار :97/11/9
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات