مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :فراخوان پروژه تجهیز ایستگاه های آتش نشانی خرمشهر(مرحله اول-نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :ایام خوزستان
  تاريخ انتشار :97/9/25
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات