مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :اصلاحیه - فراخوان ارزیابی کیفی پروژه ساحل سازی ساحل شمالی و جنوبی رودخانه کارون بندر خرمشهر
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :قلم امروز
  تاريخ انتشار :97/8/14
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات