مناقصه ها 
  عنوان مناقصه : بهسازی و پیاده روسازی معابر کوی 90هکتاری(منطقه2)مرحله دوم-نوبت دوم
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :طلوع خوزستان
  تاريخ انتشار :97/4/19
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات