مناقصه ها 
  عنوان مناقصه : تکمیل و ساماندهی معابر کوی طالقانی (فاز2) مرحله دوم -نوبت دوم 97
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :طلوع خوزستان
  تاريخ انتشار :97/4/17
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات