مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :بهسازی و پیاده روسازی معابر کوی 90هکتاری(منطقه2)مرحله دوم-نوبت اول
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :طلوع خوزستان
  تاريخ انتشار :97/4/11
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات