مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :بهسازی ساحل رودخانه کارون اروند خرمشهر (مرحله اول-نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :آنزان
  تاريخ انتشار :97/3/19
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات