مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :تکمیل ایستگاه آتش نشانی واقع در جاده امام صادق(ع)(مرحله دوم-نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :آوای دز
  تاريخ انتشار :97/2/2
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات