مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :زیرسازی و آسفالت و کفپوش گذاری منطقه90هکتاری فاز5 ( مرحله اول -نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :آستانه پارس
  تاريخ انتشار :97/1/3
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات