مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :تکمیل ساماندهی معابر کوی طالقانی (فازچهارم)(کفپوش گذاری)رحله اول-نوبت اول
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :راوی ملت
  تاريخ انتشار :96/12/19
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات