مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :((اصلاحیه)) پروژه زیرسازی و آسفالت 90هکتاری منطقه4
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :سرآغاز
  تاريخ انتشار :96/12/22
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات