مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :زیرسازی و آسفالت کوی 90 هکتاری منطقه4 (مرحله اول-نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :سرآغاز
  تاريخ انتشار :96/12/21
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات