مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :زیرسازی و آسفالت کوی 90 هکتاری (منطقه3)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :نور خوزستان
  تاريخ انتشار :96/12/20
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات