مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :احداث یک باب زمین چمن مصنوعی در سطح شهر طویجات(مرحله اول-نوبت اول) ((اصلاحیه))
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :قلم امروز
  تاريخ انتشار :96/12/17
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات