مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :تکمیل سامندهی معابر کوی عباره و فرعی اطراف جاده امام جعفرصادق (ع)(فازاول) مرحله اول-نوبت اول
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :اقتصاد خوزستان
  تاريخ انتشار :96/12/15
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات