مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :تکمیل و ساماندهی معابر کوی شهید جهان آرا(کوی آرش) مرحله اول-نوبت اول
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :توسعه جنوب
  تاريخ انتشار :96/12/7
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات