مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :تکمیل ساماندهی معابر کوی طالقانی (فاز یک)مرحله اول -نوبت اول
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :هدف و اقتصاد
  تاريخ انتشار :96/12/15
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات