مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :تنظیفات وجمع آوری زباله منطقه یک شهرداری (مرحله اول نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :راوی ملت
  تاريخ انتشار :96/12/2
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات