مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه یک شهرداری (مرحله اول -نوبت اول
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :راوی ملت
  تاريخ انتشار :96/10/25
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات