مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه دو شهرداری (مرحله اول نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :هدف و اقتصاد
  تاريخ انتشار :96/11/19
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات