مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه2 شهرداری (مرحله اول-نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :فرصت امروز
  تاريخ انتشار :96/10/18
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات