مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :ایجاد و توسعه معابر شهری خرمشهر (آسفالت کوی طالقانی)مرحله اول -نوبت اول
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :عصرکارون
  تاريخ انتشار :96/9/22
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات